• Železarska cesta 8, 3220 Štore
  • 03/780-55-80
  • stopar.lb@siol.net

Menjava stavbnega pohištva tako za podjetja kot za gospodinjstvo predstavlja velik finančni zalogaj. Prvi korak, ko se gospodinjstvo ali podjetje odloča o menjavi starih oken za nova okna je pregled ponudbe na trgu. Sledi mu pregled cene oken, ki je na ceniku. Za cenik oken, lahko rečemo, da igra veliko vlogo pri odločanju, saj je danes vsekakor v ospredju varčevanje, tako na ravni gospodinjstev, kot tudi na ravni podjetij in države. Cenik pvc oken je torej tisti, ki poleg kakovosti, poprodajnih storitev in montaže vključene v ceno oken igra veliko vlogo pri odločitvi za nakup. Ravno tako pa cenik predstavlja tudi tisti dokument, ki ga pri iskanju ponudb išče tako podjetje, kot tudi posameznik, ki nek predmet ali pa storitev potrebuje. Cenik pvc okna

Cenik pvc oken vključuje tako cene kot dimenzije oken, ravno tako pa je na njem opisano, da so okna lahko izdelana tudi po naročilu, v želenih dimenzijah posamezne stranke. če povzamemo je cenik pvc oken nekakšen seznam na katerem so opisane karakteristike oken, cene, mere, cene montaže. Ravno tako pa je to tisti dokument pri ponudbi, ki ga kot prvega vzamemo v roke in preberemo. Posebej v časih ko je v ospredju varčevanje in si tako posameznik, kot tudi podjetje želi pridobiti nek proizvod, ki ima hkrati najvišjo kakovost in najnižjo ceno.

V večini primerov so na ceniku navedene cene vseh proizvodov, ki jih ima neko podjetje v svoji ponudbi, cene proizvodov so lahko navedene z davkom na dodano vrednost ali pa ne. V primerih, ko so cene navedene brez DDV, je na ceniku tudi dodan pripis, da cene ne vključujejo DDV-ja, in je potrebno ceni, ki je na ceniku prišteti še davek. Vsako podjetje, ki proizvaja okna pa se prosto odloči, na kakšen način in kako bo oblikovalo svoj cenik pvc oken, v primeru da proizvaja tudi ostale proizvode pa jih lahko doda na skupen cenik ali pa jih ji razdeli po namembnosti in izdela za vsako vrsto proizvodov svoj dokument. Posamezni ponudniki, imajo cenik objavljen na spletni strani, lahko v PDF dokumentu ali kot svoj zavihek na spletni strani ali pa ga dodajo v elektronsko sporočilo kot priponko na povpraševanje. Lahko pa imajo spletno stran oblikovano tako, da potencialni kupec vnese v okna na spletni strani dimenzije in posebne zahteve, program obdela podatke in potencialnemu kupcu prikaže ceno za željen proizvod.

Proizvajalci oken lahko cenik objavijo na spletni strani, ali pa ga pošiljajo kot dodatek k ponudbi, v primeru ko cen ne objavijo na spletni strani. V primeru, kadar so naročeni proizvodi standardnih dimenzij, je za proizvajalca lažje, če so cene predhodno že objavljene saj na ta način skrajša postopek pisanja ponudbe. Kadar pa gre za posebne zahteve glede dimenzij in oblik oken pa se cena oblikuje naknadno in je glede na težavnost procesa izdelave temu primerno višja. Ravno tako pa je v primeru, da kupec želi več oken posebnih oblik in dimenzij količinsko več, oziroma je to večja količina proizvodov se lahko cena na posamezen proizvod zniža.

Če povzamemo je v veliki meri cena tista, glede na katero se odločajo posamezni potencialni kupci, veliko vlogo pa igra tudi kakovost in želene dimenzije oken. Cenik oken je lahko tisti pomembni faktor v odločitvi pri posamezniku in podjetjih, glede na katerega se odloča ali bo ponudnika izbral ali ne. Iz tega razloga je zelo pomembno, da proizvodi dosegajo tako standardno kakovost in konkurenčno ceno.